payrollen.org

Payrollen

Welkom op onze website met uitleg en informatie over payrollen, c.q. payroll of payrolling, in Nederland.

U bent misschien op zoek naar de antwoorden op uw vragen: Wat is payrolen en is payrollen iets voor mij, mijn medewerkers en bedrijf? Om u hierbij te helpen, geven wij u hieronder allereerst beknopte informatie en uitleg over payrollen in Nederland.

Meer informatie over payrollen

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payrollen van ons ontvangen? Vraagt u dan snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of scherpe transparante offerte over payrolen in Nederland bij ons aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payrollen voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven voor payrollen in Nederland.

Vraag een offerte over payrollen bij ons aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payrollen?

Bij payrollen wordt een payrolbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payrollen en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payrollen

Bij payrollen werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) medewerkers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw medewerkers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel bij payrollen!

Het payrolbedrijf verzorgt echter bij payrollen als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payrollen gebruikmaken?

U huurt/least dus bij payrollen als het ware uw eigen medewerkers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payrollen hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar medewerkers naar payrollen over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 medewerkers waarvoor in Nederland van payrollen gebruik wordt gemaakt.

Laat ons u ook verder helpen en vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payrollen in Nederland bij ons aan!

Vraag een offerte over payrollen bij ons aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Waarom payrollen in Nederland?

Er zijn veel redenen te bedenken. Om voor uw bedrijf in Nederland van payrollen gebruik te maken. Een belangrijke reden bij onze klanten, naast tijdwinst en geld, is het gemak dat payrollen met zich meebrengt.

Als ondernemer en/of werkgever in Nederland hoeft u zich bij payrollen namelijk geen zorgen meer over uw personeelszaken en salarisadministratie te maken. Van arbeidscontracten, arbodienst en loonstroken tot Belastingdienst en ziekte. Alles is de verantwoording van het payrollbedrijf. Zo kunt u zich weer echt met uw medewerkers en belangrijkere zaken binnen uw bedrijf bezighouden. In plaats van met regeltjes, wetten en formulieren!

Voor wie is payrollen in Nederland interessant?

In feite is het werken met payrollen voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met medewerkers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payrollen efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payrollen niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst bij payrollen krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tot slot geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparing zouden u dat opleveren!

Wat kost payrollen in Nederland?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u eigenlijk exact per uur?

De tarieven van payrollen bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf ook heeft wanneer u medewerkers in dienst heeft. O.a. netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, RIE, pensioenen, reserveringen etc.

Verschillen met eigen personeelskosten

De grootste verschillen met uw eigen personeelskosten zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat een payrollbedrijf de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw medewerkers bij payrollen van u overneemt. Bakent u deze risico’s met payrollen wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Vaste all-in tarieven

Omdat wij met vaste all-in tarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid al niet meer met payrollen.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payrollen sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Indien u zelf uw medewerkers werft en selecteert.

Over ons

Wij kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende oplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraag daarom nu direct bij ons een geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payrollen op maat aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over payrollen voor u, uw bedrijf en werknemers in Nederland dan binnen 24 uur!

Vraag een offerte over payrollen aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven in Nederland kunnen u ook net als ons uitleggen wat payrollen is en voor u, uw medewerkers en bedrijf kan betekenen. Zij hebben immers daardoor niet voor niets gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland waarvoor van payrollen gebruik wordt gemaakt.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll. FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll. Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland. Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll. Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services. Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Voordelen van payrollen in Nederland

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payrollen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payrollen gebruik te maken.

Lagere personeelskosten door payrollen

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie in Nederland tegen lage kosten doen. In veel gevallen bent u met payrollen bij ons zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart bij payrollen namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payrollen in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payrollen gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft bij payrollen de baas binnen uw bedrijf

In de praktijk blijft u bij payrollen voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payrollen fungeert. U blijft bij payrollen namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payrollen verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payrollen

U weet vooraf wat uw personeelskosten bij payrollen zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast tarief per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf door payrollen. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrolbedrijf bij payrollen.

Vraag een offerte over payrollen aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Minder administratie met payrollen

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payrollen. U kunt dus bij payrollen als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche te maken. U heeft immers bij payrollen als voordeel geen medewerkers meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's bij payrollen

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payrollen namelijk geen medewerkers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij payrollen

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payrollen meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payrollen niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw medewerkers bij payrollen geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payrollen ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payrollen is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte over payrollen op maat bij ons aan!